Antisociaal gedrag toont verminderde hersenactiviteit bij tieners

Onderzoekers ontdekten dat meisjes met problematisch sociaal gedrag verminderde hersenactiviteit en zwakkere netwerken vertonen tussen hersenregio's die relevant zijn voor emotieregulatie (Foto: Syda Productions / fotolia.com)

Studie: Veranderingen in hersenactiviteit bij sociaal problematische adolescenten

Een recente studie heeft aangetoond dat meisjes met problematisch sociaal gedrag een verminderde hersenactiviteit vertonen. De nieuwe bevindingen bieden een neurobiologische verklaring voor de moeilijkheden die mensen hebben bij het beheersen van hun emoties en geven impulsen voor therapie.

'

Ongunstige psychologische ontwikkeling

Stoornissen in sociaal gedrag zijn een van de meest voorkomende redenen om zich te laten registreren bij kinder- en jeugdpsychiatrische diensten in Europa. Deze stoornissen worden gekenmerkt door oppositioneel, agressief en dissociaal gedrag (dissocialiteit) en gaan vaak gepaard met een ongunstige psychologische ontwikkeling. De getroffenen lopen een hoog risico op schooluitval, gebrek aan professionele integratie, het ontwikkelen van psychische aandoeningen of criminaliteit. Een onderzoek heeft nu aangetoond dat adolescenten met problematisch sociaal gedrag verminderde hersenactiviteit en zwakkere netwerken tussen hersengebieden die relevant zijn voor emotieregulatie, laten zien.

Onderzoekers ontdekten dat meisjes met problematisch sociaal gedrag verminderde hersenactiviteit en zwakkere netwerken vertonen tussen hersenregio's die relevant zijn voor emotieregulatie (Foto: Syda Productions / fotolia.com)

Gedragsstoornis

Zoals de Universiteit van Zürich (UZH) in een persbericht schrijft, ondergaan we in onze jeugd een groot aantal fysieke en psychologische veranderingen die gepaard gaan met een verhoogde emotionaliteit.

Voor het sociaal functioneren in het dagelijks leven en ook voor je eigen lichamelijke en geestelijke welzijn is het van belang deze gevoelens te kunnen herkennen, verwerken en beheersen.

Dit proces is moeilijk voor tieners met een gedragsstoornis, wat leidt tot asociale, vaak agressieve en duidelijk afwijkende reacties van de norm van ouder worden, zoals vloeken, slaan, stelen of liegen.

Een internationaal team van onderzoekers uit Zwitserland, Duitsland en Engeland heeft nu functionele magnetische resonantie beeldvorming kunnen gebruiken om aan te tonen dat deze moeilijkheden ook tot uiting komen in hersenactiviteit op gedragsniveau.

Minder activiteit in bepaalde hersengebieden the

In de studie gepubliceerd in het tijdschrift "Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging", onderzochten de wetenschappers de hersenfunctie van bijna 60 vrouwelijke adolescenten tussen de 15 en 18 jaar die strategieën van bewuste emotieregulatie gebruikten.

De helft van de groep had een gediagnosticeerde gedragsstoornis en de andere helft had een normale sociale ontwikkeling.

De tieners met problematisch sociaal gedrag vertoonden minder activiteit in de prefrontale en temporale hersengebieden, die de cognitieve controleprocessen aansturen.

Deze gebieden waren ook minder goed genetwerkt met andere hersengebieden die belangrijk zijn voor emotieverwerking en cognitieve controle.

"Voor de eerste keer bieden onze resultaten een neurale benadering voor het verklaren van problemen met emotieregulatie bij meisjes met abnormaal sociaal gedrag", zegt eerste auteur en UZH-professor Nora Raschle.

"De verschillende neurale activiteit in de twee testgroepen kan wijzen op fundamentele verschillen in de regulatie van emoties", legt de expert uit.

"Het komt mogelijk ook door een vertraagde hersenontwikkeling bij de testdeelnemers met problematisch sociaal gedrag."

Betere emotieregulatie

Zoals in de mededeling wordt uitgelegd, werkt de behandeling van getroffen adolescenten meestal op verschillende niveaus: zowel op emotiebeheersing als op het herkennen, verwerken en uiten van emoties.

"Onze bevindingen geven aan dat een verhoogde focus op emotieregulatie nuttig zou kunnen zijn", zegt Raschle. Toekomstige studies moeten ook de effectiviteit van specifieke therapievormen testen:

"Met het oog hierop zullen we cognitief-gedragsmatige interventieprogramma's gebruiken die gericht zijn op het verbeteren van de regulatie van emoties bij meisjes met problematisch sociaal gedrag", legt laatste auteur Christina Stadler van de kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken in Basel uit.

Het moet nog worden onderzocht of mannelijke tieners met een gedragsstoornis vergelijkbare hersenactiviteit vertonen tijdens emotieregulatie.

Volgens het onderzoeksteam is er steeds meer bewijs dat de neuronale manifestaties van opvallend sociaal gedrag genderspecifiek kunnen zijn.

"De meeste onderzoeken - in tegenstelling tot de onze - richten zich op jonge mannen, daarom is de eerdere neurobiologische kennis meer op hen afgestemd", legt Raschle uit. (advertentie)

Tags:  Extremiteiten Natuurgeneeskunde Hausmittel