Paddenstoelenseizoen is begonnen: zo'n 100 soorten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid

Alleen degenen die echt een idee hebben, moeten in het bos op zoek gaan naar paddenstoelen. Anders bestaat het risico op ernstige vergiftiging, die zelfs tot de dood kan leiden. Afbeelding: Kzenon - fotolia

"Paddestoelenseizoen" van start: zo'n 100 soorten paddenstoelen zijn schadelijk voor de gezondheid
In Duitsland is het paddenstoelenseizoen begonnen. Veel Duitse burgers houden ervan om vanaf september door weiden en bossen te zwerven en heerlijke paddenstoelen mee naar huis te nemen. Deskundigen waarschuwen echter herhaaldelijk voor onzorgvuldigheid. Volgens minister van Volksgezondheid Huml zijn er alleen al in Beieren 100 potentieel schadelijke schimmelsoorten.

'

Lekkere eetbare paddenstoelen met gevaarlijke dubbelgangers
Aan het begin van het 'paddenstoelenseizoen' waarschuwde de Beierse minister van Volksgezondheid Melanie Huml (CSU) voor onzorgvuldigheid bij het verzamelen van paddenstoelen. “Er zijn in Beieren ongeveer 100 soorten schimmels die als schadelijk voor de gezondheid worden beschouwd. Tot acht soorten zijn zelfs geclassificeerd als dodelijk giftig. Om gevaarlijke vergiftigingen te voorkomen, mogen paddenstoelenplukkers alleen paddenstoelen eten die ze kennen', zegt de politicus in een persbericht. Ze zei ook: "Zelfs voor ervaren verzamelaars is het niet altijd gemakkelijk om smakelijke eetbare paddenstoelen te onderscheiden van onverteerbare dubbelgangers. Zelfs een vergelijking met afbeeldingen in een paddenstoelengids helpt niet altijd. Als u niet zeker bent, moet u advies inwinnen bij een deskundige."

Alleen degenen die echt een idee hebben, moeten in het bos op zoek gaan naar paddenstoelen. Anders bestaat het risico op ernstige vergiftiging, die zelfs tot de dood kan leiden. Afbeelding: Kzenon - fotolia

Vraag bij twijfel advies aan experts
Dergelijke experts zijn onder meer te vinden op internet. Zo heeft de Duitse Vereniging voor Mycologie (DGfM) in Berlijn een lijst van deskundigen op haar website gepubliceerd, van wie de meesten gratis of tegen een kleine vergoeding werken. Voor de zekerheid kun je ook paddenstoelen uit je eigen tuin gebruiken. Hoewel dit in dit land nog niet zo wijdverbreid is, kunnen er in de moestuin verschillende eetbare paddenstoelen worden gekweekt.

Als u een paddestoelvergiftiging vermoedt, reageer dan snel
Als symptomen zoals diarree, misselijkheid en braken of acute buikpijn optreden na het eten van een paddenstoelenmaaltijd, wordt een paddenstoelenvergiftiging vermoed. Dan moet onmiddellijk de spoedeisende hulp worden gebeld of moet contact worden opgenomen met het antigifcentrum van de betreffende deelstaat. Artsen waarschuwen tegen het zelf innemen van medicijnen. De getroffenen moeten veel water drinken en idealiter overgebleven paddenstoelen meenemen voor medische behandeling. Minister Huml, die zelf arts is, zei ook: “Kortademigheid, duizeligheid of zweten kunnen ook aanwijzingen zijn van schimmelvergiftiging. Zelfs na zes tot acht uur, in zeldzame gevallen zelfs na een week, kunnen maagdarmklachten wijzen op vergiftiging. Dergelijke klachten kunnen echter ook te wijten zijn aan een intolerantie voor paddenstoelen of voedselvergiftiging. Dat moet in ieder geval duidelijk worden."

Bezorgdheid over radioactieve besmetting van wilde paddenstoelen
Veel verzamelaars maken zich ook zorgen over de mogelijk hoge radioactiviteit in wilde paddenstoelen. Sinds de ramp in Tsjernobyl is ook de bodem in dit land vervuild. Op 26 april 1986, na een kernsmelting in de kerncentrale in Oekraïne, kwamen grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrij in het milieu. De besmetting reikte tot in Duitsland. Zoals gezegd zijn de meetresultaten in de Beierse bodems heel verschillend. De Vereniging voor Voeding adviseert de consumptie van wilde paddenstoelen te beperken tot 250 gram per week. Champignons kunnen ook zware metalen bevatten zoals lood, kwik en cadmium. (advertentie)

Tags:  Medicinale Planten Ziekten Galerij